De to ufærdige skrog er i øjeblikket flere hundrede tons for tunge i forhold til specifikationerne. Det fynske værft FAYARD A/S, der står for færdiggørelsen, er derfor straks gået i gang med at fjerne omkring 2.500 tons materiale, primært i overbygningen.

Da jern er en begrænset ressource, genvindes de mange tons skrot. Det internationalt certificerede firma H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense råder over Nordeuropas største shredderanlæg, der knuser skrottet i mindre stykker, som derefter sorteres i jern, kobber, plast, glas osv. Resultatet er jern, som kan genanvendes med en renhed på 99,15 procent. Ved denne proces spares der over 1 ton CO2 for hvert ton jern, der genvindes. Der spares altså over 2.500 tons CO2 i forbindelse med færdiggørelsen af de to skibe, hvilket svarer til udslippet fra 1.075.000 liter benzin.

H.J. Hansen flytter årligt over 1,5 millioner tons skrot og har derfor valgt den mest miljøvenlige transportform, nemlig søtransport. Mange af firmaets opbevaringspladser er placeret ved en havnekaj, ligesom det er tilfældet i Lindø Industripark, hvor FAYARD ligger.

Det genvundne jern udskibes således fra Lindø Industripark med kurs mod europæiske og oversøiske stålværker. Her smeltes det om til nye plader og bjælker, der indsættes i nye bygninger og skibe.

- H.J. Hansen Nedbrydning er en afdeling under H.J. Hansen Genvindingsindustri. Vi er eksperter i at løse komplicerede skrotningsopgaver. Men vi skulle alligevel have forklaringen to gange, da FAYARD spurgte, om vi kunne hjælpe med at skrotte cirka 2.500 tons materiale fra to nye, ikke-færdige skibe. Processen er naturligvis den samme, uanset om der er tale om nye eller gamle skibe. Så vi kørte straks maskinerne frem og begyndte at klippe de store emner, som FAYARD skar ned til os. Herefter sender vi dem videre i vores genvindingsproces, og de ender som nye plader et sted i verden,” siger salgschef hos H.J. Hansen Nedbrydning Lennart Kristensen.

I et tæt samarbejde mellem Scandlines, FAYARD og H.J. Hansen bliver Scandlines-skibenes overvægtsproblemer dermed løst til gavn for miljøet og verdens knappe råstofressourcer.