Desværre er beskeden, at droner ikke må bruges inden for en radius af fem kilometer af lufthavne og heliporte. Det betyder eksempelvis at brug af droner slet ikke må ske i Nuuk og forstæder.
Droner må ikke benyttes inden for fem kilometer af lufthavne, ifølge internationale regler for lufttrafik.

Det overrasker mange private og mindre virksomheder, der har købt en drone på eksempelvis internettet eller i en butik. Derfor har Mittarfeqarfiit meldt ud til alle lufthavne i Grønland, at man skal være opmærksom på regler og oplyse om dem, når borgere henvender sig. Man er som droneejer forpligtet til at sætte sig ind i reglerne for sådan flyvning. Disse er beskrevet på trafikstyrelsens hjemmeside: trafikstyrelsen.dk

Reglerne skelner mellem droner i forskellige vægtklasser, men generelt for privat brug af droner gælder:

  • Minimum afstand til offentlige flyvepladser: 5 km.
  • Minimum afstand til bymæssig bebyggelse: 200 m.
  • Minimum afstand til uheldssteder: 200 m.
  • Minimum afstand til større offentlig vej: 150 m.
  • Maksimum flyvehøjde: 100 m.

For virksomheder, der bruger droner professionelt, er reglerne skrappere. Her gælder eksempelvis, at virksomheden skal være godkendt af Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen er myndighed for Grønlands Lufthavne og administrerer de internationale regler, der gælder for flyvning med små ubemandede fly. Trafikstyrelsen kan give særlig dispensation for flyvning med droner, men det kan medføre et stort arbejde og omkostninger. Eksempelvis vil en droneflyvning i Nuuk kræve at Nuuk Lufthavn lukker udsender en såkaldt Notam om at lufthavnen ikke kan benyttes i en periode.

Der har i Grønland ikke været episoder, hvor droner har været til risiko for flytrafikken. Grønlands Politi oplyser dog at man er opmærksom på problemstillingerne med de populære droner.